Lots och bogsering

Lotsen visar sjövägen in till Vasa hamn.

Towage in port of Vaasa

Foto: Jaakko Salo

Lotsningen garanterar säker navigation. Alla fartyg som anländer till hamnen eller avgår därifrån ska använda lots, om fartygets storlek kräver detta eller om fartyget fraktar farliga eller skadliga ämnen. I Vasa hamn står Finnpilot (www.finnpilot.fi) för lotsservicen och den är tillgänglig 24/7. Vasa hamn hör till det västliga lotsningsområdet. Lotsområdet sträcker sig till 24 sjömil norrifrån och 25 sjömil söderifrån. Lots beställs via Finnpilots lotsförmedling.

Bogserings- och assistansservice för fartyg tillhandahålls i Vasa hamn av bolaget Vaasan Hinaus Oy som har utrustning i hamnen. Bogseringstjänster kan beställas direkt av bolaget via nummer +358 500 267 927 eller alternativt +358 50 557 4739.