Vi utvecklar morgondagens logistiklösningar

Hamnarna i Umeå och Vasa är viktiga logistikhubbar för Norra Skandinavien då de ligger strategiskt placerade i korsningen av två Europavägar och kopplar ihop Sverige och Finland (resan med båt över Kvarken tar endast 3,5 h) med Norge västerut och Östeuropa vidare mot Ryssland och Asien österut.

Just nu pågår flera spännande utvecklingsprojekt i Umeå och Vasa med syfte att utveckla och framtidssäkra hamnarna. Detta är extra viktigt då godsvolymerna stadigt ökar i båda hamnarna, både vad gäller inkommande som utgående gods.

Byggprojekt i hamnarna

I Umeå investeras 1,4 miljarder i olika byggprojekt som beräknas pågå fram till 2027 och i Vasa planeras investeringar för 330 miljoner mellan 2021-2030.

Läs mer om de olika byggprojekten och följ bygget via projektens byggdagböcker på sidorna Byggprojekt i Vasa eller Byggprojekt i Umeå.

Masterplan för Umeå hamn

För Umeå hamn håller man på att ta fram en “Masterplan” - en övergripande vision av Umeå hamn fram till 2050. Redan nu finns en första version tillgänglig som visar hamnens utvecklingsplan. Samtidigt pågår arbetet med delar som hanterar energifrågor, digitalisering samt horisontella kriterier som bland annat hållbarhet, jämställdhet och lika möjligheter med syfte att lägga fram en fullständig Masterplan i början på 2022.

Övriga projekt hos Kvarken Ports

Parallellt med bygginvesteringarna är Kvarken Ports involverade i olika projekt kopplat till bland annat digitalisering och tjänsteutveckling.

Läs mer om de olika projekten på sidan Innovationsprojekt

Världens miljövänligaste passagerarfärja trafikerar Umeå-Vasa

Wasalines nya RO-PAX färja Aurora Botnia som trafikerar Umeå-Vasa är världens mest moderna och miljövänliga passagerarfärja som kombinerar landel, batteridrift, LNG och biogas. Hon har 60% mer kapacitet på fraktdäcket och fyra turer per dag istället för två vilket innebär en stor kapacitetsökning för godstransporterna mellan Umeå och Vasa. Färjan togs i bruk augusti 2021.

Läs mer om den nya färjan på Wasalines webb

EU logo regionala utvecklingsfonden