Vi vill bidra till en hållbar utveckling av morgondagens sjöfart och framtidens hamn

Just nu befinner vi oss i en intensiv period där Umeås och Vasas hamnar anpassas för morgondagens behov. Förutom de fysiska åtgärderna som bland annat innebär nya ytor och fler kajmeter, smartare lagringsmöjligheter, fördjupad farled och ännu bättre möjligheter att ta emot större fartyg deltar vi i olika forsknings- och innovationsprojekt. Syftet är att skapa morgondagens logistiklösningar, utveckla hamnarna och vår verksamhet.

Läs gärna mer om de olika projekten nedan. Är du intresserad av byggprojekten i hamnarna går du in under Byggprojekt Vasa respektive Byggprojekt Umeå.

BLUE SUPPLY CHAINS

Kan vätgas bli framtidens fartygsbränsle ?

Projektet Blue Supply Chains ska undersöka möjligheten att erbjuda fossilfria bunkringsbränslen och elladdning i svenska hamnar samt studera förutsättningarna för grön vätgasproduktion i Sverige. Umeå står i centrum för den svenska delen i projektet.

Projektperiod 2022-2026.

Mer information om projektet finns hos INAB på: inab.umea.se

I.HAMN

I.hamn är ett treårigt innovationsprojekt, finansierat av Trafkverkets branschprogram ”Hållbar Sjöfart”, som leds av Lighthouse, som sänker trösklar för svenska hamnar att implementera digitala innovationer som möjliggör hamnen som hållbar nod i framtidens transportsystem.

Projektperiod 2020-2023.

Mer om projektet finns hos Rise, ri.se

FED-E-RATED

Här deltar vi och är med och driver tre olika delar, eller så kallade ”LivingLabs", inom projektet FED-e-RATED samt den svenska satsningen Digitaliserade sammondala hållbara transportkedjor – Living Labs i projektet FED-e-RATED:

Optimized Port Operations by Cargo Owner Integration - Fokus för detta LivingLab är på att optimera Kvarken Ports och Umeås hamnverksamhet för att möta morgondagens digitala logistiklösningar baserade på behov och krav från lastägare.

Sustainable Intermodal Chain (SIMC) - Med transportköparens perspektiv som utgångspunkt fokuserar SIMC på att skapa möjligheter till informationsutbyte mellan olika roller i transportkedjan.

Better Terminal Flow (BetTerFlow) - Fokus för LivingLab är godsflödet mellan Sverige och Finland via Wasalinefärjan samt det gods som kommer till eller skall gå vidare med tåg från den nya godstågterminalen Hillskär.

Mer info om projekten finns på federatedplatforms.eu