Umeå hamn – en av Nordens största hamnar med fokus på container och trävaror

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Norden med en årlig godsvolym på 2,5 miljoner ton. Hälften av godset är skogsprodukter såsom kraftliner och trävaror. Övrigt gods är olja, foder och projekttransporter, som t.ex. vindkraftskomponenter. Hamnens containervolymer ökar stadigt, för närvarande hanteras ca 40 000 TEU årligen. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen över norra Bottenhavet och har goda förbindelser till Finland, kontinenten och Storbritannien. Umeå hamn är en åretrunt hamn med goda förutsättningar för vinterperioden.

Kartbild över Umeå hamn

Vill du veta mer om möjligheterna i Umeå hamn?

Kontakta Christer Nederstedt

Marknad- och försäljningschef Umeå

christer.nederstedt@kvarkenports.com
+46 70 597 82 86

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Kvarken Ports ansvarar för hamnens drift med ett brett utbud av service och tjänster till hamnens kunder. Just nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla och förbättra Umeå hamn. Något som bland annat kommer resultera i nya ytor och fler kajmeter, flexibla lagringsmöjligheter, fördjupad farled och möjlighet att ta emot större fartyg.

  • Idag finns ca 300 000 m² öppna lagerytor i Umeå hamn. Med utbyggnaden som sker kan vi inom de kommande två åren erbjuda ytterligare ca 130 000 m² och inom sex år ytterligare 60 000 m², totalt en yta på 490 000 m² öppna lagerytor inom sex år.
  • I hamnen finns en god tillgång till förvaring under tak i magasin och lagerytor.
  • Alla kranar är mobila, flexibla och optimerade för den last som ska hanteras vilket ger effektiva lastnings- och lossningsoperationer.
  • Landström finns för närvarande tillgängligt på färjepiren.
  • Vakten är bemannad mellan 06:00-18:00, vaktrondering sker resten av dygnet.

Umeås strategiska läge ger dig också en unik koppling till det regionala och europeiska transportnätet. Umeå ligger mitt i en korsning mellan två europavägar, har Vasa som närmaste större stad, en centralt belägen flygplats och erbjuder goda förbindelser med sjöfart och järnväg på ett unikt sätt. Närheten till en stark och växande konsumentmarknad kombinerat med en expansiv industri med skogen som viktig råvara, teknikföretag i framkant samt ledande universitetssjukhus och universitet är ytterligare en fördel.

En betydelsefull förstärkning av Umeås position som en central logistiknod är Wasalines nya elhybridfärja Aurora Botnia. Med den nya färjan har såväl intensiteten som kapaciteten för transporter till och från Umeås finländska grannstad Vasa ökat kraftigt. Det skapar inte bara förbättrade möjligheter för handel, resor och kompetensutbyte mellan de två universitetsstäderna, utan öppnar för internationella transportrutter från norska Atlantkusten, via Umeå och Finland till Östeuropa och hela vägen till den stora asiatiska marknaden.

Allt detta skapar möjligheter för dig som varuägare att kunna nyttja hållbara och effektiva intermodala logistiklösningar via Umeå hamn i ditt logistikflöde.

Välkommen