Kajer

Umeå hamn har flera kajer vilket innebär många möjligheter för dig som kund beroende på fartygstyp och last. Vi erbjuder flera olika tjänster kopplade till fartygsanlöpen, allt för att effektivisera och göra vistelsen i Umeå så smidig som möjligt.

Frågor om kajerna i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Port Control Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Längd 350 m
Djupgående 7,30-5,5 m
Krankapacitet 2 st 40 tons kranar, 2 mobila 70 tons kranar.
Hanterar främst cement, spannmål och övrig bulkprodukter.

Längd 170 m
Djupgående 8,80 m
Krankapacitet 2 st 40 tons kranar, 2 mobila 70 tons kranar.
Hanterar främst RoRo och bulkprodukter som sågade trävaror.

Längd 150 m
Djupgående 10 m
Krankapacitet 2 st 40 tons kranar, 2 mobila 70 tons kranar.
Hanterar främst RoRo och bulkprodukter som sågade trävaror.

Längd 80 m, men kan ta emot fartyg på 200 m
Djupgående 10,2 m
Hanterar energiprodukter som bl.a drivmedel.

Längd 150 m, kan ta emot fartyg max 215 m
Djupgående 10,2
Krankapacitet 2 st 40 tons kranar, 2 mobila 70 tons kranar, 2 st 120 tons kranar.
Hanterar främst bulk och projektlaster som t.ex vindkraft, husmoduler m.m.

Max fartygslängd 120 m
Djupgående 5,5 m
Endast självlossande fartyg.
Hanterar främst spannmål, foder och gödningsprodukter.

Längd 160 m
Djupgående 7,5 m
Två RoRo-lägen
Gods-, bil- och passagerarfärjetrafik i anslutning till terminalbyggnad. Modern teknik säkerställer smidig lastning och lossning.
Hanterar främst RoRo-trafik eller färjetrafik.

Tillhandahåller service till farled så som lots och bogsering.

Kontakta Sjöfartsverket för mer information, se www.sjofartsverket.se