Haluamme osallistua huomispäivän merenkulun ja tulevaisuuden sataman kestävään kehitykseen

Juuri nyt elämme intensiivistä kautta, jolloin Uumajan ja Vaasan satamat sopeutetaan huomisen tarpeisiin. Fyysisten tekojen lisäksi (esimerkiksi uusien alueiden ja useampien laiturimetrien rakentaminen, fiksut varastointimahdollisuudet, syvennetty vesiväylä ja vielä paremmat isojen alusten vastaanottomahdollisuudet) osallistumme erilaisiin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin. Tarkoituksena on luoda huomispäivän logistiikkaratkaisuja sekä kehittää satamia ja toimintaamme.

Voit lukea lisää eri hankkeista jäljempänä. Jos olet kiinnostunut satamien rakennushankkeista, löydät lisätietoa linkeistä Vaasan rakennushanke ja Uumajan rakennushanke.

I.HAMN

I.hamn on Liikenneviraston (Trafikverket) ”Hållbar Sjöfart” (Kestävä merenkulku)-ohjelman

rahoittama Lighthousen johtama kolmevuotinen innovaatiohanke, joka madaltaa Ruotsin satamien kynnystä toteuttaa digitaalisia innovaatioita. Niiden ansiosta satama voi toimia kestävänä solmupisteenä tulevaisuuden liikennejärjestelmässä. Hankeajankohta 2020–2023.

Lisätietoja hankkeesta täällä: I.Hamn (Ruotsin kieli)

FED-E-RATED

Tässä osallistumme ja olemme mukana vetämässä kolmea eri osiota, ns. ”LivingLabs”, jotka kuuluvat FED-e-RATED-hankkeeseen sekä Ruotsin panostukseen Digitaliserade sammondala hållbara transportkedjor - LivingLabs FED-e-RATED -hankkeessa:

Optimized Port Operations by Cargo Owner IntegrationTämän LivingLabin keskiössä on optimoida Kvarken Portsin ja Uumajan satamatoiminta kohtaamaan huomispäivän digitaaliset logistiikkaratkaisut, jotka perustuvat lastinomistajien tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Sustainable Intermodal Chain (SIMC)Kuljetuksen ostajan näkökulma lähtökohtana SIMC keskittyy luomaan mahdollisuuksia tietojenvaihtoon kuljetusketjun eri osien välillä.

Better Terminal Flow (BetTerFlow) - LivingLabin keskiössä on tavaravirta Ruotsin ja Suomen välillä Wasaline-lautan avulla. Samoin keskiössä on tavara, joka saapuu junalla Hillskärin uuteen tavarajunaterminaaliin tai lähtee sieltä.

Lisää tietoa hankkeesta löytyy täällä: federatedplatforms.eu (Englannin kieli)

NISS

Nordic Intermodal Shortsea Shipping (NISS) on yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on aikaansaada ainakin yksi uusi vesiväylä tavarakuljetukselle jostakin alueen satamasta sopivaan vastaanottajasatamaan. Haluamme tarjota alueen tavaranomistajille optimoituja kuljetusmahdollisuuksia, jotka täsmäävät tarpeeseen ja kysyntään.

Hankeperiodi 2020–2023.

Lisää hankkeesta löytyy täältä: inab.umea.se (Ruotsin kieli)

SATAMA DIGITAALISENA SOLMUPISTEENÄ

Satama digitaalisena solmupisteenä on suunnitelmaluonnos, joka selvittää edellytyksiä sataman etabloitumiselle digitaalisena solmupisteenä (informaatiokeskuksena) inventoimalla edellytyksiä, strategioita ja toimintasuunnitelmia sataman tietokoneohjattua päätöksentekoa varten sekä tunnistamalla uusia liikemalleja positiivisten mitattavien vaikutusten luomiseksi myös kuljetusjärjestelmälle kokonaisuutena.

Suunnitelmaluonnos tunnistaa osittain meneillään olevat kehityssuuntaukset (kuten Digitala Anlöpet, erilaisia CDM-aloitteita ja FEDERATED) sekä kansallisella strategisella että paikallisella tasolla osalla Ruotsin satamista samanaikaisesti kun kansainvälinen kehitys ja lainsäädäntö otetaan huomioon.

Hankeperiodi 2021–2021.