Stäng meny

Vasa hamn

Två länder, två hamnar, ett hamnbolag.

Kartbild över Vasa hamn

Kvarken Ports är ett gränsöverskridande hamnkoncept, som uppfyller framtidens krav på nya viktiga transport- och logistiklösningar för Östersjön. Det här gemensamma hamnbolaget i Kvarkenregionen mellan Sverige och Finland är ett stöd för att utveckla affärsverksamheten och öka godskvantiteten och passagerarantalet. Kvarken Ports är ett aktiebolag, som ägs av Umeå Kommunföretag i Sverige och Vasa stad i Finland.

Vasa hamn ligger strategiskt nära den internationella flygplatsen inom räckhåll för goda landsvägs- och järnvägsförbindelser, vilket ger goda förutsättningar för hantering av bränslen, jordbruksprodukter samt projektlaster.Hamnen har kunnande och resurser för att hantera krävande projektlaster samt transporter från eller till regionens energi-, verkstads- och metallindustri. Vasa hamn kan erbjuda den nordligaste året om öppna vattenleden mellan två länder till Umeå och förenar leden E12 ända från Ryssland till Norge på Atlantkusten.

Regelbunden trafik: Till Umeå, Lübeck, Antwerpen, Zeebrügge, Tilbury

Port and terminal information book 2022 Pdf, 20 MB.

Vasa hamn

Kajdjup:

6,8 - 9 m

Farledsdjup:

9 m

Tidvatten:

Nej

Hamnservice:

24 h

Bogserarservice:

24 h

Lots:

Ja

Ro-Ro-platser:

3 st.

Järnväg:

Ja

Lyftkapacitet:

200 t

Lagringsutrymmen:

50 000 m²

Lagringsareal:

8 ha

Frakt via kaj:

1,1 - 1,6 miljoner ton/år

Fartygsanlöp

650 / år

 

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp