Stäng meny

Isbrytning

Vasa hamn är en hamn med service också vintertid.

Isbrytning

Foto: Jaakko Salo

I hamnbassängen i Vasa hamn sköts isbrytningen av Vaasan Hinaus Oy. Trots fast is kan fartygstrafiken flyta smidigt året runt. I havsfarleden sköts isbrytningen för Vasa hamns del av Trafikledsverket och statens isbrytare. Den dagliga linjetrafiken underlättar vinterunderhållet i leden. I hamnbassängen är isläget vanligen ganska bra och kondensvatten som rinner ut i hamnbassängen håller i regel området isfritt framför Reinska kajen och passagerarkajen.

Isbrytning framför en kaj bör vid behov beställas minst 2 timmar före fartygets ankomst. Vid fartygets avgång ska anmälan också göras minst 2 timmar före avgång, om fartyget behöver isbrytarassistans.

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp