Prislista

För användning av hamnen debiterar Kvarken Ports Ltd gods- och fartygsavgifter samt andra serviceavgifter och områdeshyror.

Foto: Jaakko Salo

Till hamnens prislista hör fartygsavgifter, godsavgifter, fartygsavfallsavgifter, områdeshyror, vatten- och landströmsförsäljning samt avgiften för trossföring vid ankomst och avgång. Om du behöver gällande prislistan kan du kontakt vår personnel i Vaasa. Kontakt information kan hittas här.