Trafiklista Umeå hamn

Förväntade fartyg

Anlöp

Fartyg

Kaj

Estimerad ankomst

Predikterad ankomst

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2049

SCA ORTVIKEN

Södra kajen

2024-03-05 18:00

-

2024-03-05 21:00

Kiel

Iggesund

SCA Shipping AB

2052

REGGEBORG

Södra kajen

2024-03-07 06:00

-

-

Sundsvall

Unknown

SCA Shipping AB

2045

SCA OBBOLA

Södra kajen

2024-03-07 11:00

-

-

-

-

SCA Shipping AB

2053

TRANSUND

Södra kajen

2024-03-08 06:00

-

-

Haraholmen

Unknown

AF Shipping AB

2060

SCA ORTVIKEN

Södra kajen

2024-03-11 11:00

-

-

-

-

SCA Shipping AB

2046

SCA OBBOLA

Södra kajen

2024-03-12 18:00

-

2024-03-12 21:00

-

-

SCA Shipping AB

2050

SCA OSTRAND

Södra kajen

2024-03-14 11:00

-

-

-

-

SCA Shipping AB

Fartyg i hamn

Anlöp

Fartyg

Kaj

Ankomstdatum

Estimerad avgång

Föregående hamn

Nästa hamn

Agent

2047

SCA OSTRAND

Pirkajen

2024-03-04 10:28

2024-03-04 22:00

Malmo

Tunadal

SCA Shipping AB

Aktuellt väder i Umeå hamn

Jakob Hardell, Kvarken Ports

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Port Control Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78