Välkommen att ta del av våra erbjudanden

Kvarken Ports erbjuder ett brett utbud av tjänster inom hamnverksamheten som hanterar ditt gods på ett effektivt, miljövänligt och tryggt sätt.

Tack vare Umeå hamns utformning och läge kan vi erbjuda flexibla lösningar för lastning/lossning då vi hanterar alla typer av gods så som container, bulk, flytande bulk och projektlaster.

I Umeå hamn knyts sjöfarten ihop med både järnväg och väg på ett naturligt och sömlöst sätt då dessa delar finns i hamnen.

  • Umeå hamns järnvägsterminal, med koppling till både Botniabanan/Norrbotniabanan och stambanan, ligger centralt placerad i hamnen.
  • Europaväg E12 går "rakt igenom" hamnen, vidare österut mot Vasa och västerut mot Mo i Rana. E4:an ligger centralt beläget i Umeå och nås inom 20 min.
  • Umeå flygplats ligger endast 20 min bort.

I hamnen finns stora ytor och möjligheter till mellanlagring. Läs gärna mer under Hamninformation.

Vid frågor om våra tjänster och erbjudanden kontakta vår marknads- och försäljningschef. Här nedan finner du länkar till aktuella prislistor.

Allt terminalarbete sker i enlighet med Sveriges Hamnars Allmänna Bestämmelser 1989.

Frågor om tjänster och erbjudanden i Umeå hamn?

Kontakta Christer Nederstedt

Marknads- och försäljningschef Umeå

christer.nederstedt@kvarkenports.com
+46 70 597 82 86

Jakob Hardell, Kvarken Ports