Anmälan om fartyg till Umeå hamn

Fartygsanmälan skall alltid fyllas i och skickas in till Kvarken Ports inför ankomst till Umeå hamn.