Färskvatten

Vid normal drift finns färskvatten att få vid samtliga kajer. Vänligen ring trafikledningen för beställning av färskvatten.

Har du frågor om vatten i Umeå hamn?

Kontakta Marcus Wincent

Port Control Umeå

marcus.wincent@kvarkenports.com
+46 70 511 22 78

Jakob Hardell, Kvarken Ports