Stäng meny

Sjöfartsskydd (ISPS)

Hamnen är ett ISPS-område och därmed ett skyddat område där tillträde kräver speciellt tillstånd. Om du behöver vistas i området krävs godkänt tillstånd som du söker hos Kvarken Ports samt godkänd utbildning (e-learning). Använd formuläret nedan.

Med ISPS-regelverket (International Ship and Port Facility Security Code) följer vissa grundläggande krav som att genomföra skyddsutredningar och skyddsplaner för hamnanläggningar och åtgärder för att förhindra otillbörligt tillträde. För Umeå hamn innebär det att allt tillträde till hamnområdet måste kontrolleras samt att möjligheter för såväl obehöriga som obehörigt gods att ta sig in på hamnområdet enligt ISPS-koden ska elimineras.

Alla transporter och övriga ärenden till hamnarna kommer uteslutande att ske via angivna gater, där också ärendet ska anmälas. Inom dessa områden kommer endast behörig personal äga tillträde. Med behörig personal avses i detta avseende personer som har erhållit ett av Kvarken Ports utfärdat identitets- eller passerkort samt besättningar.

Transportstyrelsen har som tillsynsmyndighet fastställt och godkänt skyddsutredningar och skyddsplaner för Umeå hamn i enlighet med ISPS-koden. Hamnområdena betraktas utifrån detta som skyddsområde.

För utbildning och ansökan om tillträde se nedan.

Fyll i formuläret och klicka på Skicka. Du får bekräftelse via e-post.

För ansökan om tillträde ISPS och fototillstånd vänligen kontakta:

Hamnvakten Kvarken Ports Umeå på telefon +46 (0)90 16 32 85 helgfria vardagar mellan 06:00 och 18:00

Här följer information för att kunna genomföra Kvarken Ports e-learning.

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en kurskod: HS1523FP (svensk version)

INSTRUKTION

 1. Gå till: www.kvarkenportssecurity.com
 2. För att gå kursen måste man börja med att registrera sig.
  a. Klicka på den gröna knappen “Registrera” längst ner till vänster på startsidan.
  b. Fyll i alla fälten.
  c. Klicka på knappen “Registrera” för att slutföra registreringen.
 3. För att logga in på E-learning gör du följande:
  a. Skriv in ditt Förnamn och efternamn
  b. Skriv in ditt födelsedatum (6 siffror, ÅÅMMDD)
  c. Skriv in kurskoden.
 4. Gör båda avsnitten och svara på frågorna. När du är godkänd syns det på skärmen och
  du kan ladda ner ditt intygg.

Generell information

Vänligen läs instruktioner till E-learning som kommer upp.

Du kan välja vilken videokvalitet du önskar genom att klicka på: Low-Medium-High. Välj en lägre videokvalitet om du har en sämre internetuppkoppling.

Beroende på aktuell internetuppkoppling kan det ta några sekunder innan filmen startar. Windows kan ibland stoppa filmen och kräva att användaren accepterar att en film körs. Vid dessa
tillfällen är det bara att acceptera genom att klicka på ja.

Rekommenderade program är Chrome, Edge, Safari och Firefox.

Om du kör en riktigt gammal version av webbläsare eller har en mycket långsam internetuppkoppling (128 kbit/sec or lower), kan det vara problem att köra E-learningen.

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp