Stäng meny

Järnvägstransport

Spårnät som förbinder sjötransporter och landtransporter.

I beskrivningen av järnvägsnätet i Vasa hamn redogörs för bannätet på hamnområdet och hur man får tillgång till det, vilka tjänster som erbjuds järnvägsföretag och hur bannätets kapacitet är fördelad.Minst en timme före ankomsten till hamnen per järnväg bör anmälan om transport skickas till hamnövervakningen (+358 (0)40-567 29 75).Via nedanstående länkar hittas banbeskrivningen och en skiss av järnvägsnätet.

Nätbeskrivning 2021 Pdf, 424 kB.

Nätbeskrivning 2022 Pdf, 131 kB.

Nätbeskrivning 2023 Pdf, 272 kB.

Järnvägsskiss Pdf, 927 kB.

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp