Wasaline lanserar Green Corridor-fredagar

Wasaline kommer att köra med certifierad biogas en dag i veckan fr.o.m. 13 oktober skriver de i ett pressmeddelande. I och med detta förbe-reder Wasaline för utsläppshandeln som träder i kraft nästa år. Biogas kostar mera än LNG (naturgas), som rederiet kör med för tillfället, men detta kommer inte att finansieras av kunderna, utan Wasaline står för dessa extra kostnader. Alla fredagar fram till jul kommer alltså att vara klimatneutrala.

Fartyg som hamnar i land

- Aurora Botnia är världens miljövänligaste färja idag, men arbetet fortsätter kontinuerligt med att minska vårt klimatavtryck. Detta är ett pilotprojekt, där vi undersöker intresset för hur godsägare och passagerare tar emot detta och om det finns ekonomiskt intresse för en fortsättning. Vi vill speciellt tacka våra trogna kunder som möjliggjort denna unika satsning med en klimatneutral transport i Kvarken för första gången, säger Peter Ståhlberg, Verkställande Direktör, Wasaline.

Wasaline har redan minskat på CO2 utsläppen detta år med 22% i jämförelse med året innan. Användningen av biogas kommer att minska på CO2 utsläpp ytterligare då Aurora Botnia nu kör 4 turer på fredagarna med biogas, vilket innebär 18% av veckans resor.

- Detta är ett mycket bra initiativ som vi på Gasum är mycket glada över att få vara en del av i vår roll som biogasleverantör. Biogas är en av de redan tillgängliga konkreta vägarna för att minska utsläppen inom sjö-transporter och resor och det är fantastiskt att Wasaline nu går in på denna väg för att tillhandahålla lägre utsläppstjänster till sina kunder. Gasums mål är att kontinuerligt öka biogastillgängligheten för våra kunder under de kommande åren, säger Jacob Granqvist, Vice President, Maritime på Gasum.

Speciellt för frakten är det viktigt att transporterna blir mera miljövänliga. Ahola koncernen och Wasaline har under årens lopp byggt upp ett långvarigt, fint samarbete.

- Förbindelsen mellan Vasa och Umeå är mycket viktig för vår nordiska trafik. Hållbarhet och helhetsmiljöef-fektiva lösningar är en central del av vår verksamhet där vi jobbar aktivt med att minimera utsläppen från transporterna. I våra metoder ingår bland annat realtidsoptimering av rutterna, hög fyllnadsgrad, energisnålt körsätt samt användning av alternativa drivmedel med lägre utsläpp. Vi är glada att nu med hjälp av Wasali-nes biogasdrivna färjeförbindelser kunna minska utsläppen ytterligare, säger Ida Saavalainen, CEO, Ahola Group.

Försöket med ”Gröna Fredagar” fortsätter till jul. Wasaline hoppas på att kunna vidareutveckla detta koncept tillsammans med sina kunder.

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och frakt mellan Vasa i Fin-land och Umeå i Sverige. Rutten är förutom den miljövänligaste sjövägen mellan Finland och Sverige också viktig för beredskapstrafiken. Rederiets hybridfärja, Aurora Botnia, är utrustad med dubbelbränslemotorer och batterier. Aurora Botnia är världens mest miljövänliga passagerarfärja och företaget satsar på hållbarhet i alla sina processer. Både färjan och rederiets tjänster har beviljats märket Nyckelflaggan som tecken på finländskt arbete. Mer information: www.wasaline.com.