Vi välkomnar vår nye Hamnkapten

Vi förstärker teamet i Umeå med Markus Franzén som ny hamnkapten.
– Markus erfarenhet och kompetens kommer att stärka vårt team i många hänseenden. Han kommer in i rätt tid med tanke på hamnens fortsatta utvecklig och vi är mycket glada att Markus kommit till oss, säger Patrick Mattsson vice VD för Kvarken Ports.

Fartyg som hamnar i land

I sin roll som hamnkapten hos Kvarken Ports blir Markus ansvarig för hamnens ISPS-område och kommer ha rollen som PFSO vilket innebär ett stort fokus på hamnens säkerhet. Markus kommer att ansvara för hamnens farled och den fartygstrafik som ankommer Umeå hamn samt ansvara för energiområde och ingå i projekt som rör hamnens utveckling.

- Jag ser fram emot att jobba på Kvarken Ports som driver en viktig hamn inom svensk infrastruktur. Med min bakgrund och erfarenhet så kommer jag kunna bidra i den dagliga driften och i Umeå hamns framtida utveckling, säger Markus Franzén.

Markus har en bakgrund som sjökapten och har varit till sjöss under många år med erfarenhet av nautik. Han är även utbildad byggnadsingenjör med erfarenhet av projektledning inom industri på både land och sjö. Markus kommer närmast från en roll som projektledare på ett byggkonsultföretag.

Mycket av det gods som passerar Umeå hamn försörjer hela regionen och även delar av Finland.

- Hamnens stora upptagningsområde, det säkerhetspolitiska läget och de framtidssatsningar som genomförs i hamnen innebär även förändringar i det dagliga arbetet. Säkerheten är alltid prioriterad och vår Hamnkapten har en viktig roll i säkerhetsarbetet, säger Patrick Mattsson.

Markus Franzén tillträdde tjänsten den 15 januari.