Vi söker Hamnkapten

Att arbeta på Kvarken Ports ger dig ett omväxlande arbete med stort ansvar i en internationell miljö där det händer saker hela tiden. Är du en ansvarsfull person med nautisk erfarenhet? Då är du den medarbetare vi söker.

Fartyg som hamnar i land

OM FÖRETAGET

Kvarken Ports är det bolag som ansvarar för verksamheten och anläggningarna i Umeå hamn. Vi är en av Skandinaviens största hamnar och vårt område består idag av drygt 100 Ha mark och 1300 meter kaj fördelat på 14 kajplatser. Inom hamnområdet finns också förutom körvägar 14 km järnvägsspår (varav 6 km är elektrifierad). Under de närmaste åren byggs det en i princip ny hamn och vi har höga ambitioner! Det trafikslagsövergripande perspektivet och samspelet mellan sjöfart, järnväg och väg löper som en röd tråd i vårt arbete. Sjöfartens omställning och samhällets ambitioner att öka sjöfartens andel i logistikflödet innebär att vi har ett omfattande och viktigt arbete framför oss. Läs mer om vår verksamhet här: www.kvarkenports.com Vi arbetar med andra ord för högtryck och behöver därför förstärka vårt sammansvetsade team med nya medarbetare. Hamnen är en spännande och myllrande arbetsplats där man både får känna på pulsen ute i verksamheten samtidigt som man får möjlighet att jobba med tekniskt och logistiskt komplicerade utmaningar vid skrivbordet. Det bästa av båda världar!

DINA ARBETSUPPGIFTER

Som Hamnkapten på Kvarken Ports erbjuds du en varierande mix av arbetsuppgifter av både operativ och strategisk natur. I det dagliga arbetet har du till uppgift att vaka över ordningen i hamnen och tillse att hamnordning och driftföreskrifter iakttas. Du svarar för de nautiska hamnanläggningarna, teknisk utrustning och infartsledernas drift och underhåll samt ansvarar för att givna säkerhetsföreskrifter efterföljs. Bland arbetsuppgifterna ingår också att representera hamnen i nautiska frågor och att samverka med myndigheter och sjöfartsaktörer i hamnrelaterade frågor. Dessutom samverkar du med andra myndigheter i syfte att stärka hamnens roll ur ett myndighetsperspektiv. Vidare är du ansvarig för driften av oljehamnen och utöver detta arbetar du med operativa arbetsuppgifter så som utprickningar av farleder och fyrar, isbrytning, djupförhållanden och bogseringar. Du håller dig uppdaterad inom verksamhetsområdet, identifierar utvecklingsområden samt medverkar i både större och mindre projekt som rör hamnen. Dessutom har du ett budgetansvar inom ditt verksamhetsområde och en beställarroll där det krävs.

Tillsammans med ledningsgruppen utvecklar ni arbetsrutiner och strategier så att verksamheten bedrivs rationellt.

DIN PROFIL

Vi tror att du har en sjökaptensutbildning, alternativt annan arbetslivserfarenhet som anses likvärdig där du anskaffat dig nautisk kompetens. Vidare har du erfarenhet av strategiskt säkerhetsarbete inom myndighetsutövning och har du arbetslivserfarenhet från befälhavande roller är detta meriterande. Självklart har du en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift, både på svenska och engelska. Det är meriterande om du är flerspråkig.

Som person tror vi att du är socialt säker, prestigelös och flexibel i ditt sätt att arbeta. Du har ett relationsskapande förhållningssätt och du tycker om när det händer mycket och du gillar att lösa problem. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt och förmågan att fatta snabba beslut.

ANSÖKAN

I denna rekrytering samarbetar vi med Clockwork Bemanning & Rekrytering. För mer information är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jennifer Åström-Gustafsson, på tfn: 0733-51 27 14 eller Mattias Adolfsson, via tfn; 0733-51 27 25. Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök så snart som möjligt, men absolut senast den 28 september, via www.clockworkpersonal.se.