Umeå hamns logistikerbjudande stärks när Kvarken Ports rekryterar och utökar maskinparken

Växande volymer och en ökande efterfrågan på hållbara transporter via Umeå hamn är anledningen till att Kvarken Ports har rekryterat en drift- och transportutvecklare samt utökat sin maskinpark.

Marcus Wincent

Marcus Wincent blir ny Trafik- och Arbetsledare hos Kvarken Ports i Umeå.

- Rekryteringen av Marcus Wincent är vi väldigt glada för. Marcus har en bred bakgrund som kommer bidra positivt på många sätt i vår verksamhet. Han kommer närmast från SCA Logistics där han arbetat med planering, trafikledning, arbetsledning m.m i hamnen. Marcus ersätter Jakob Härdell som kommer att arbeta mer med utvecklingsfrågor, säger Patrick Mattsson, platschef hos Kvarken Ports i Umeå.

Sedan kombiterminalen i hamnen öppnade i våras och tåglinjen mellan Göteborgs hamn och Umeå hamn börjat rulla har efterfrågan på tågtransporter via hamnen ökat.

- Vi märker av en ökad efterfrågan av intermodala transporter hos kunderna. Operatören First Row Shipping som startade i våras bestämde redan i somras för att utöka sin trafik och efter årsskiftet blir det än fler kunder som använder Umeå hamn som ett transportnav, säger Patrick Mattsson.

Mycket av det gods som passerar Umeås anläggningar försörjer hela regionen. Hamnens stora upptagningsområde, den nybyggda kombiterminalen och de framtidssatsningar som genomförs i hamnen innebär även förändringar i det dagliga arbetet. Förutom att stärka upp organisationen med en drift- och transportutvecklare satsar Kvarken Ports på att även utöka maskinparken. Två nya terminaltraktorer och en ny reachstacker har precis landat i hamnen med syfte att effektivisera lastning och lossning på såväl kombiterminalen som vid kajerna.

- Det är roligt att komma till en verksamhet med expansionsplaner. Dels är det allt som händer i hamnen med nya kajer och utveckling av hela hamnområdet, men också de volymökningar vi står inför, igångsättandet av järnvägsterminalen och organisationens tillväxt. Jag tror att min breda bakgrund gör att jag har en bra grund att stå på och att jag kommer kunna vara ett bra bollplank för många funktioner inom bolaget. Dessutom är vi väl rustade med bra medarbetare med hög kompetens, säger Marcus Wincent.

Jakob Härdell tillträdde rollen som Drift- och transportutvecklare samtidigt som Marcus Wincent tog över rollen som Trafik- och arbetsledare i månadsskriftet november/december.