Trygg hantering av farligt avfall i Umeå hamn säkerställs av Dåva DAC och Kvarken Ports

Det kommunala bolaget Dåva DAC, specialister på säker deponering av avfall som ej kan eller bör återvinnas, etablerar nu verksamhet i Umeå hamn för att stärka bättre avfallsströmmar.

Kvarken Ports och Dåva DAC

Patrick Mattsson, Kvarken ports, och Jörgen Aronsson, Dåva DAC framför den instängslade ytan där farligt avfall kan förvaras, lastas eller lossas.

- Genom vår etablering i Umeå hamn ökar vi tillgängligheten till vår deponi på Dåva Företagspark och för fler aktörer som hanterar farligt avfall. I praktiken möjliggör vi en mer hållbar avfallshantering genom att kunna ta in farligt avfall sjövägen. Vi kan till exempel erbjuda omlastning eller lagring i hamnen. Med detta stärker och utvecklar vi avfallsflöden samt bäddar för ännu bättre avfallsströmmar, säger Jörgen Aronsson, VD Dåva deponi och avfallscenter (Dåva DAC).

Den yta som är förberedd och klar för Dåva DAC är placerad bredvid Gustavs udde som är en av åtta kajer i Umeå hamn. Gustavs udde har direkt anslutning till hamnens intermodala järnvägsterminal vilket innebär säker lagring och omlastning mellan transportslagen sjö, järnväg och väg.

- Fördelarna med att transportera via sjö i stället för lastbil är flera. Förutom miljövinster med minskade CO2-utsläpp och minskad lastbilstrafik på vägarna hanteras de stora volymer som farligt avfall ofta innebär mycket smidigt med fartyg. Detta ger en bättre kostnadseffektivitet för både kund och klimat, säger Patrick Mattsson, platschef Kvarken Ports som sköter verksamheten i Umeå hamn.

Dåva DAC erbjuder säker deponering av avfall som inte bör eller kan återvinnas, både för farligt och icke-farligt avfall. De arbetar med flexibla lösningar för att kunna återvinna så mycket som möjligt. Styrkan ligger i bredden och de erbjudna tjänsterna har en hög miljöprofil. Huvudkontor och huvudverksamhet är förlagd inom Dåva Företagspark i Umeå.

- Vi har en stark framtidstro på vår verksamhet och arbetar intensivt med att utveckla och förbättra hantering och lagring av farligt avfall. Vi har stort fokus på vår service gentemot våra kunder och leverantörer inom en aktuell och viktig bransch därför känns det extra bra att utveckla vårt erbjudande med en etablering i Umeå hamn, säger Jörgen Aronsson.