Stäng meny

Rekordår för frakten på Wasaline – Stark upphämtning på passagerarsidan trots ett pandemiår 2021

Wasaline meddelar via pressinformation på sin hemsida att trots Covid-19 pandemin som fortgick under i stort sett hela 2021 ökade passagerarvolymen med 87,5% och Wasaline transporterade 107 659 passagerare (57 415). Antalet passagerarfordon ökade med 69,2%. Under hösten då koronapasset togs i bruk för inresa steg passagerarvolymerna märkbart. Efter Aurora Botnias trafikstart så har rederiet haft passagerarrekord varje månad. Tyvärr avbröts den positiva utvecklingen i medlet av december då den nya Covid-19 varianten och skärpningar av reserestriktioner infördes igen.

Avgångarna ökade med 21,3% till 990 avgångar (816).

Fartyg som hamnar i land

Frakten gjorde ett nytt rekord sedan trafikstarten, och enheterna ökade med 25,3%. Ökningen i ton var 27,5%. Varje månad under hela 2021 har rederiet haft tillväxt på fraktvolymerna. ”Trots alla utmaningar som vi fortfarande har med Covid-19 ser jag fram emot 2022. Vi har hela tiden kunnat anpassa kostnader och trafiken efter de olika scenarion som pandemin har åsamkat, samt kunnat koncentrera oss på de segment där vi ser tillväxt. Trots alla utmaningar vi haft så kommer vi nog att kunna presentera ett positivt ekonomiskt resultat även för 2021”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline. ”Vi får hoppas alla snart inser att pandemin inte kan stoppas genom att begränsa resandet mellan
grannländerna”, fortsätter han.

Vår organisation är väl anpassad och fortsättningsvis mycket kostnadseffektiv. Med en stadig ökning på fraktsidan ser vi att Aurora Botnia som har större fraktkapacitet levererar fortsatt tillväxt. Den utökade turtätheten har tagits mycket väl emot av fraktkunder samt passagerare. Vi vill rikta ett stort tack till alla fraktkunder och passagerare. Jag vill också tacka all personal som dagligen gör ett enastående arbete med att se över alla kostnader och ser till att beredskapstrafiken fungerar störningsfritt över Kvarken”, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline.

Tilläggsuppgifter
VD Peter Ståhlberg, peter.stahlberg@wasaline.com, tel. +358 40 5592353

Wasaline är världens nordligaste rederi, som dagligen transporterar passagerare och gods mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige. Rederiets nya färja, Aurora Botnia, är världens miljövänligaste passagerarfärja. Mer information: www.wasaline.com

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp