Platschef till Kvarken Ports i Umeå

Vi förstärker nu vår verksamhet i Umeå med en affärsdriven platschef som vill medverka till att ytterligare stärka Umeå som norra Skandinavien logistiknav. Här finns stora möjligheter att påverka och skapa goda kommersiella förutsättningar för långsiktigt hållbara transporter.

Fartyg som hamnar i land

Fram till 2026 investeras det nu 1,4 miljarder kronor i Umeå hamn. Den årlig godshanteringen förväntas fördubblas och det tillsammans med de satsningar som bland annat SCA och Komatsu gör i sina nya fabriker, innebär stora utvecklingsmöjligheter för Umeå som logistiknav.

Ditt nya arbete
I din roll som platschef blir du övergripande operativt ansvarig för driftverksamheten i Umeå hamn med drygt 20 medarbetare. Ditt arbete innebär i stora drag att disponera driftverksamhetens totala resurser så att omsättning, ekonomiskt resultat, kundtillfredsställelse och medarbetartillfredsställelse uppnås maximalt. Inom den egna verksamheten finns specialister inom hamn och sjöfart och du har även vid behov tillgång till Umeå Kommunkoncerns samlade kompetens. I din roll förväntas du samarbeta med kommunens övriga bolag för att utveckla kommunens samlade logistikerbjudande. Du rapporterar till vd för Kvarken Ports som utgår från Vasa.

Önskvärda kvalifikationer
Du har flerårig erfarenhet av ledarskap med bevisat gott resultat, både medarbetarmässigt som ekonomiskt. Du bör även ha erfarenhet från större driftorganisation där förhandlingar varit en del av ditt ansvarsområde. Vi ser gärna att du har högskoleutbildning med inriktning marknad/ekonomi. Rollen kräver goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi tror att det är viktigt med kunskap/förståelse från politiskt styrd verksamhet.

Som person är du affärsmässig, beslutsam och drivande. Dessutom har du lätt för att strukturera och planera ditt arbete. Du är socialt säker och har förmågan att skapa och bibehålla goda relationer såväl internt som externt. Som ledare sätter du klart definierade mål och värdesätter engagemang, utveckling och tydlig kommunikation.

Din ansökan
Kvarken Ports samarbetar med Vedea och Åsa Holmström, 0720-50 52 80 (www.vedea.se). Det går även bra att kontakta Gunnar Dahlberg, styrelseordförande, 076-109 51 91 eller Fredrik Lundberg, vd UKF, 070-300 84 56. Välkommen med din ansökan senast den 30 november via www.vedea.se/CV. Märk din ansökan med PLATSCHEF.

Organisationsbeskrivning
Kvarken Ports Ltd ägs till lika delar av Umeå Hamn AB och Vasa Stad och är ett gemensamt hamnbolag för Umeå och Vasa där samarbetet bidrar till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna. Kvarken Ports har som mål att driva kvalitetshamnar med fokus på kundernas behov och klimatsmarta lösningar. Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien med en årlig godshantering på f.n. cirka 2,5 miljoner ton, som inom en 10-årsperiod förväntas fördubblas. Hälften av de produkter som passerar hamnen kommer från skogen såsom kraftliner, trävaror med mera. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen mellan Sverige och Finland över norra Bottenhavet och är en året-runt hamn. Kvarken Ports (Kvarkenhamnar AB) har ca 30 medarbetare och omsätter omkring 85 MKR.