Kvarken Ports stöttar Rädda Barnen i jul

Kvarken Ports AB har i år valt att stödja Rädda Barnen och det viktiga arbete som Rädda Barnen utför med ett ekonomiskt bidrag.

Fartyg som hamnar i land

Rädda barnen finns i Sverige och 117 andra länder och hjälper de barn som har det allra tuffast. Barn som lever på flykt från krig och katastrofer, barn som inte har tillgång till sjukvård, barn som diskrimineras, barn som utsätts för våld och övergrepp och barn som inte får gå i skola. Din gåva ger barn mat och medicin, möjlighet att gå i skolan, en meningsfull fritid och skydd mot våld och krig