Fartyg till Umeå hamn via Nordostpassagen

Just nu ligger två fartyg i Umeå hamn som har nått hamnen via Nordostpassagen istället för den traditionella vägen via Suez-kanalen. Med halverad transporttid sparas både miljö somväl som ekonomi. Ytterligare tre fartyg väntas in.

Fartyg som hamnar i land

Vi har för närvarande två fartyg i Umeå hamn som gått via Nordostpassagen från Pusan i Sydkorea samt Tianjin och Taicang i Kina. Transporttiden har i stort sett kunnat halveras - vilket sparar såväl miljö som transportkostnader. Normalt tar fartygen rutten via Suezkanalen vilket tar ca 45 dagar, genom att gå sjövägen via Arktis når man Umeå hamn på ca halva tiden.

Godset som transporteras är delar till Vattenfalls vindkraftpark utanför Fredrika.

Utvecklingen av Nordostpassagen är spännande ur många perspektiv, inte minst vad det kan innebära för vår region och hamnarna i Umeå och Vasa men även för miljö och klimat.