Byggnationer i hamnen kan orsaka buller

I samband med saneringen av Norrbyskär kommer förorenade massor fraktas till Umeå hamn för att hanteras av det kommunala återvinningsbolaget Dåva DAC. För att ta emot och hantera massorna på ett säkert sätt bygger nu Umeå kommun en pråmkaj vilket kan leda till ökat buller i samband med spontningen. Arbetet startar vecka 36 och beräkas pågå i fyra veckor.

Fartyg som hamnar i land