Affärsdriven platschef stärker Kvarken Ports

Kvarken Ports, som sköter driften av hamnarna i Umeå och Vasa, förstärker sin verksamhet i Umeå med en affärsdriven platschef som ska medverka till att ytterligare stärka Umeå som norra Europas logistiknav.
– Vi ser verkligen fram emot att arbeta med Patrick Mattsson. Han kommer vara ett starkt stöd för vår växande organisation och en viktig tillgång med sin mångåriga logistikerfarenhet och sitt breda nätverk, säger Teijo Seppelin VD för Kvarken Ports.

Teijo Seppelin, VD och Patrick Mattsson, platschef i Umeå.

På bild: Teijo Seppelin, VD och Patrick Mattsson, platschef i Umeå.

Patrick kommer närmast från SCA Logistics AB där han arbetat i 17 år som avdelningschef för den operativa delen. Han har haft en bred roll och bland annat varit ansvarig för den kommersiella affären, speditionstjänsterna samt de byggprojekt som drivits med anledning av att klara av de ökade volymerna från SCA i Obbola. I sin roll som platschef hos Kvarken Ports blir Patrick operativt ansvarig för driftverksamheten i Umeå hamn med cirka 20 medarbetare.

- Jag ser fram emot att tillsammans med samarbetspartner, kunder och personal fortsätta stärka Umeå hamn som en logistikhubb. Jag känner ju Kvarken Ports ganska väl sedan tidigare och vet att det finns fantastiska förutsättningar för att lyckas och att utveckla affären med både nya och gamla kunder, säger Patrick Mattsson.

Mycket av det gods som passerar Umeås anläggningar försörjer hela regionen. Hamnens stora upptagningsområde, den nybyggda kombiterminalen och de framtidssatsningar som genomförs i hamnen innebär även förändringar i det dagliga arbetet. Bland annat ska kombiterminalen öppnas under våren.

- Det är roligt att komma till en verksamhet med expansionsplaner. Dels är det allt som händer i hamnen med nya kajer och utveckling av hela hamnområdet, men också de volymökningar vi står inför, igångsättandet av järnvägsterminalen och organisationens tillväxt. Jag tror att min breda bakgrund gör att jag har en bra grund att stå på och att jag kommer kunna vara ett bra bollplank för många funktioner inom bolaget. Dessutom är vi väl rustade med bra medarbetare med hög kompetens, säger Patrick Mattsson.

Patrick har en bred meritlista och erfarenheter som passar väl in i rollen som platschef hos Kvarken Ports.

- Patricks affärs- och logistikerfarenhet kommer vara ett starkt stöd i planering och uppstart av såväl järnvägsterminalen som under den intensiva byggnatstid som kommer. Det är också väldigt viktigt att ha en chef som alltid är på plats. Likväl har vi sett behovet av att stärka upp organisationen med fler personer. Som platschef kommer Patrick ta över en del av mina arbetsuppgifter så att jag kan fortsätta verka övergripande för Umeå och Vasa, säger Teijo Seppelin.

Patrick Mattsson tillträdde den nya tjänsten den 1 april.

- Det här är ju en helt ny tjänst. Det viktigaste till att börja med handlar om att lära känna medarbetarna. Sedan ser jag fram emot att tillsammans med dem utveckla organisationen, få den att växa och ta oss an nya utmaningar, avslutar Patrick Mattsson.