Varastokentät

Monipuolista varastokenttää erityyppisille lasteille ja niiden käsittelyyn.

Kuva Jaakko Salo

Vaasan satamassa on päällystettyä kenttäaluetta noin 8 hehtaaria, joka soveltuu erinomaisesti erilaisten lastien varastointiin ja käsittelyyn. Tämän lisäksi tarjolla on myös päällystämätöntä kenttää satama-alueen sisällä sekä sen välittömässä läheisyydessä. Kenttäalueet ovat saavutettavissa helposti myös erikoiskuljetuksilla ja kentät soveltuvat myös raskaiden lastien käsittelyyn ja varastointiin. Vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja tilapäiseen säilytykseen on satamassa varattu omat alueet ja vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan riskit ovat kartoitettu ja niihin on myös varauduttu.