Meriväylä

Meriväylä satamaan niin pohjoisesta kuin etelästä saapuville aluksille.

Kranar i hamnen

Kuva Jaakko Salo

Kaksi meriväylää, jotka yhdistyvät Vaasan majakan kaakkoispuolella johtavat alukset turvallisesti Vaasan satamaan niin pohjoisesta kuin etelän suunnasta. Molemmat väylät tarjoavat aluksille 9 metrin kulkusyvyyden. Väylän leveys on kapeimmillaan 100 m ja väylällä ei ole korkeusrajoituksia. Väylän kokonaispituus on noin 32 merimailia (60 km) ja luotsattavan matkan pituus pohjoisesta on 24 merimailia ja etelästä 25 merimailia. Satamassa ei ole vuorovettä, mutta meriveden korkeus voi vaihdella -60 cm ja +110 cm välillä. Aluksen suurin sallittu leveys on 29 m ja pituus 200 m. Ankkurointimahdollisuus väylän ulko-osilla.

Linkki Vaasan väyläkorttiin