Stäng meny

Jätehuolto

Vaasan sataman tavoitteena on tuottaa tehokkaita, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä satama- ja logistiikkaratkaisuja asiakkaille sekä omalla toiminnallaan varmistaa kestävä kehitys Vaasan satamatoiminnoissa.

Kuva Jaakko Salo

Kvarken Ports Ltd Vaasan sataman jätehuollon järjestäminen on esitetty sataman jätehuoltosuunnitelmassa. Jätehuoltosuunnitelman sisällöstä on määrätty Valtioneuvoston asetuksessa merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010). Suunnitelma toimii samalla myös jätelain (646/2011) 120§:n mukaisena jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelmana. Toimintaa ohjaa ympäristönsuojelulain mukainen voimassa oleva ympäristölupa. Lupa säätelee sataman jätehuoltoa sekä melu- ja päästötasoja niin ilmaan kuin vesistöön. Lupa edellyttää myös ympäristövaikutusten tarkkailua ja mittaamista sekä tulosten raportointia.

Jätehuoltosuunnitelman voit ladata painamalla tästä Pdf, 2 MB..

Vaasan sataman sopimuskumppanit varmistavat asianmukaisen jätehuollon, kuten jäteastioiden tyhjennykset ja huollot, öljyisten vesien, laivojen saniteetti- ja käymäläjätevesien sekä vaarallisten jätteiden kuljetuksen asianmukaiseen käsittelyyn tai vastaanottopaikkaan. Vaasan satamalla on tällä hetkellä voimassa olevat jätehuoltoyhteistyösopimus Lassila & Tikanoja Oy:n kanssa.

Kaikkien satamassa vierailevien alusten tulee antaa alusjäteilmoitus vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, mikäli matka-aika on alle 24 tuntia. Satamassa on jätepisteitä kaikilla laitureilla ja alus on velvollinen jättämään jätteet näihin vastaanottolaitteisiin sekä noudattamaan sataman jätehuolto-ohjetta. Jätehuoltomaksu peritään kaikilta satamassa käyviltä aluksilta.

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp