Liikenne kasvoi voimakkaasti Vaasan satamassa

Myös tulevaisuuden näkymät satamassa ovat hyvät

Fartyg som hamnar i land

Kvarken Ports Vaasan eli Vaasan ja Uumajan yhteisen satamayhtiön Vaasassa sijaitsevien toimintojen luvut vuodelta 2022 näyttävät voimakasta kasvua kautta linjan. Vaasan seudun teollisuuden kasvu ja positiivinen suuntaus kohti ympäristöystävällisiä laivakuljetuksia näkyi Kvarken Ports Vaasan useilla liikennealueilla.

Kokonaistonnimäärässä kasvua vuodesta 2021 oli lähes 40 prosenttia. Wasalinen vahva vuosi heijastuu myös sataman kasvaneisiin kuljetusmääriin, mutta kasvua nähtiin muussakin tavaraliikenteessä.

  • Rahdin kokonaistonnimäärä: 1,35 Milj. tonnia (+39 %)
  • Matkustajaliikenne: 266 282 matkustajaa (+ 147 %)
  • Aluskäynnit: 819 (+ 11 %)

– Kasvu oli voimakasta (+53 %) muun muassa koneissa ja laitteissa, johon kuuluvat myös tuulivoimala-komponentit, sekä sahaamattomassa puutavarassa, jonka saimme uutena tavaravirtana Vaskiluodon voimalan tarpeisiin. Nämä kuljetukset on aiemmin tehty yksistään kumipyörillä. Lisäksi aluskäynnit nousivat yli 800:aan, mikä on kaikkien aikojen ennätys Vaasan satamassa, toimitusjohtaja Teijo Seppelin Kvarken Portsilta kertoo ja jatkaa:

– Vuosi 2022 oli meille erinomainen ja on hienoa nähdä miten yhteiset panostukset tuottavat tulosta. Toimintaedellytykset maailman ympäristöystävällisimmälle matkustaja-autolautalle eli Wasalinen Aurora Botnialle ovat nyt kunnossa ja keskitymme jatkossakin alueen teollisuuden kasvun ja vihreän siirtymän tukemiseen. Potentiaalia kuljetusten siirtymiseksi maanteiltä merikuljetuksiin on edelleen valtavasti.

Investointeja tulevaan yhteistyössä

Vaasan satamassa jatketaan merkittäviä investointeja, joiden tavoitteena on ensisijaisesti seudun teollisuuden kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät hankkeet. Rahtilaiturin jatkeen ensimmäisen vaiheen rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana.

– Rakennushanke kaksinkertaistaa kapasiteetin isoille rahtilaivoille, mikä luo edellytykset rahtialusten aiempaa tehokkaampaan käsittelyyn ja helpottaa myös esimerkiksi viime kesänä koettuja ruuhkia laivaliikenteessä. Lisäksi satamassa panostetaan vahvasti varastointialueiden laajentamiseen ja viedään kehitystyötä ja suunnittelua eteenpäin siten, että GigaVaasan toimijoiden tarpeisiin pystytään vastaamaan nopealla aikataululla, Kvarken Portsin kehitysjohtaja Tommi Tuominen toteaa.

Vaasan satamaoperaattori Blomberg Stevedoring hankki vuoden 2022 lopussa uuteen kapasiteetiltaan 208 tonnin mobiilinosturiin, joka tulee täydentämään kahta nykyistä 104 tonnin mobiilinosturia. Hankinnan myötä Vaasan satamalla on Pohjoismaiden järein satama-mobiilinosturikapasiteetti, mahdollistaen vaativien projektien käsittelyn myös pitkälle tulevaisuuteen.

– Kehityshankkeiden osalta meillä on selkeä suunnitelma alueen teollisuuden nykytarpeiden entistäkin parempaan palvelemiseen, hiilineutraaliustavoitteiden mukaisesti. Tämän lisäksi toinen kokonaisuus, johon panostamme voimakkaasti, on tulevien uusien toimijoiden ympäristöystävällisten kuljetusten mahdollistaminen, Tuominen lisää.

VASEKin logistiikka-asiantuntija Anna Måtts-Fransén tekee Kvarken Portsin kanssa yhteistyötä sataman kehittämishankkeen parissa ja on Tuomisen kanssa samoilla linjoilla:

– Sataman rooli on muuttunut ja kehittynyt viime vuosina. Satama kuuluu toimia mahdollistajana ja tarjota sekä nyt että vielä enemmän tulevaisuudessa digitaalisia mahdollisuuksia, erilaisia tila- ja varastointi konsepteja, olla energiahubina ja niin edelleen. Vaasan satama on jo kehittynyt tähän suuntaan, ja nyt huomaamme miten tahti ja tarve näille vain kiihtyy.