Stäng meny

Lupahakemukset

Kvarken Ports hallinnoi satama-aluetta ja valvoo, että alueella noudatetaan kansainvälisiä ja kansallisia säädöksiä. Sataman turvallisuus on jokaisen sataman käyttäjän yhteinen asia ja jokaisen, joka huomaa turvallisuutta tai terveyttä vaarantavan seikan sataman alueella, on ilmoitettava siitä esimiehelleen tai sataman henkilökunnalle.

Kuva Jaakko Salo

Kvarken Ports valvoo ja myöntää lupia sataman yleisillä alueilla.

  • Kuvauslupa
  • Tulityölupa
  • Kulkulupa
  • LNG tankkauslupa
  • Sukelluslupa
  • Työlupa öljysataman alueelle ja EX alueille
  • Lupa sataman rataverkolle saapumiseen

Kuvausluvat

Vaasan sataman yleisissä julkisissa tiloissa kuten matkustajaterminaalissa tai yleisellä katuverkkoon liittyvillä alueilla kuten terminaalin pysäköintialueella ei tarvita kuvauslupaa ja näillä alueilla video- ja valokuvaaminen on siis sallittu ilman erillistä lupaa. Lupa kuvaamiseen tarvitaan kuitenkin aina kun halutaan kuvata sataman aitojen sisäpuolella suljetulla turvatoimialueella. Kuvauslupaa on haettava hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuvaamista ja lupa myönnetään tyypillisesti kertaluonteisena. Luvan saamisen edellytyksenä on saattajan mukana olo. Saattaja voi olla sataman henkilökuntaan kuuluva henkilö tai muu satamassa toimivan yrityksen edustaja, joka tuntee alueen sekä satama-alueella liikkumiseen liittyvät turvallisuusseikat. Alueella ei saa liikkua ilman huomioliivejä. Kuvauslupaa voit hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen.


Täytä tähän koko nimesi

Täytä tähän suunniteltu kuvauspäivä. Täytä hakemus hyvissä ajoin ennen suunniteltua kuvausta.

Kuvauslupa seuraaville alueille
Kuvauslupa seuraaville alueilleKulkulupa satamaan

Liikkuminen Vaasan sataman aidatulla alueella on luvanvaraista ja liikkuminen satama-alueella on sallittua vain Vaasan sataman tai sen valtuuttaman tahon myöntämällä kulkuluvalla.

Kulkulupa on pääsääntöisesti henkilökohtainen ja kuljettaja vastaa kyydissään alueelle saapuneista matkustajista. Yritysten omistamien ajoneuvojen osalta lupa voi olla myös ajoneuvokohtainen. Kulkuluvan myöntää satama-alueella työskentelevien työntekijöiden osalta työnantaja ja satamassa asioivien henkilöiden osalta yritys, joka on vierailun kohteena. Alueelle pyrkivien ja sataman turvatoimialueella liikkuvien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää syy vierailuun sekä todistaa henkilöllisyytensä. Kulkulupa voidaan peruuttaa, mikäli vierailijan toiminta satama-alueella on ohjeiden vastaista. Varoitusvaatetus tai huomioliivi on pakollinen liikuttaessa satama-alueella. Kulkulupaa voit hakea alla olevalla lomakkeella vähintään päivää ennen suunniteltua vierailua satama-alueelle.

Hakijan tiedot
Hakijan tiedot

Syy miksi sinun täytyy päästä satama-alueelle.
Kategoria * (vapaaehtoinen)
Kategoria
Tarvitsen kulkuluvan seuraaville alueille
Tarvitsen kulkuluvan seuraaville alueilleLuvan voimassaolo
Luvan voimassaolo


Voimassaoloaika (Kvarken Ports täyttää)
Voimassaoloaika (Kvarken Ports täyttää)
Tulityölupahakemus Vaasan satamaan

Vaasan satama myöntää ja valvoo tulityölupia sataman yleisillä alueilla. Satama-alueella vakituisesti toimivat yritykset myöntävät tulityöluvan hallinnoimillaan alueilla. Tulityölupaa voit hakea täyttämällä alla olevan lomakkeen. Öljysatama-alueelle tulee hakea erillinen työlupa ja se voi tarvittaessa sisältää myös tulityöluvan. Tilaluokitetuilla EX-merkityillä alueilla tulee käytettäviin työvälineisiin ja -menetelmiin kiinnittää erityistä huomiota. Tulityölupaa voit hakea alla olevalla lomakkeella vähintään päivää ennen suunniteltua työn aloitusta. Tulityön tekijällä on oltava voimassa oleva tulityökortti.


Täytä tähän koko nimesi


Työn suorittajien tulityökorttien voimassaoloaika tarkistettu * (vapaaehtoinen)
Työn suorittajien tulityökorttien voimassaoloaika tarkistettuTäytä tähän kuvaus työstä ja käytettävistä työvälineistä.
Kohteen sijainti satamassa * (vapaaehtoinen)
Kohteen sijainti satamassaEX-kohde * (vapaaehtoinen)
EX-kohde

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp