Stäng meny

Fartygsanmälan

De professionella trafikplanerarna i Vasa hamn möjliggör mångsidig fartygsservice dygnet runt.

Happy Diamond in Vaasa

Foto: Jaakko Salo

Kvarken Ports tillhandahåller flera olika tjänster till de fartyg som besöker hamnen, bl.a. tjänster inom trossföring vid ankomst, skiftning och avgång, men tillhandahåller även landström och färskvatten. All fartygsservice står till buds 24/7. Landströmanslutning och färskvattenförbindelse finns på hamnens kajer.

Fartygsanmälningarna till hamnen sker via portnet. Fartygsservice beställs av trafikplaneringen minst 2 timmar på förhand antingen per telefon +358 40 5672975 eller via e-post vaasaport@kvarkenports.com.

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp