Stäng meny

Järnväg

Järnvägen till Vasa hamn effektiviserar de intermodala transporterna via hamnen, dvs. transporter som inkluderar flera olika transportformer.

Järnvägstrafiken är den mest miljövänliga transportformen av alla landtrafikformer. Kvarken Ports erbjuder den här transportformen i Vasa hamn. I hamnen finns järnvägsräls på totalt ca en kilometer och från hamnen finns direkt förbindelse med statens järnvägars bannät. Kvarken Ports underhåller järnvägen på hamnområdet och möjliggör transporter direkt till hamnområdet, där det finns goda förbindelser till lager, lagringsytor och kajer. Järnvägen inom Vasa hamnområde möjliggör också trafikering med specialfordon och det går att trafikera med exempelvis OSG-vagnar för stora laster. Ytterligare information om järnvägsnätet i Vasa hamn samt en beskrivning av nätet och en karta finns på sidan Järnväg under Trafkinformation.

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp