Stäng meny

Färjeterminal och pir

Arbetet med den nya färjeterminalen och färjepiren pågår. Bakgrunden ligger i att trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, säkrar denna strategiska länk men kräver samtidigt en anpassad pir, kaj och färjeterminal för att kunna angöra Umeå hamn sommaren 2021.

Kranar i hamnen

Kontakt

Vid frågor om aktuellt byggprojekt vänligen kontakta Donald Näs, Projektledare INAB:
E-post: donald.nas@umea.se
Telefon +46 90 16 68 03

EUs regionala utvecklingsfond

Bygginformation 2022

Byggarbeten vecka 41

 • Betongreparationer färjepir: Pågående arbete med formsättning av den inre kassunen. Gjutning beräknas ske under vecka 43 eller 44
 • Anapassningar färjeterminal och pir: Arbete pågår med färdigställande av de sista detaljerna.

 • Fortsatt armering av kassun nr 1
 • Borrning förankringstag form
 • Tillverkning av armeringskorgar

 • Fortsatt dykning, friläggning av isskydd betongpelare
 • Form, armering och gjutning kantbalk

 • Dykning, friläggning plåtform kasunbotten
 • Fortsatt form, armering kantbalk pirnos

 • Dykarundersökning kasuner
 • Dykarinspektion pelare
 • Påbörja formning för kantbalk

 • Fortsatta tekniska installationer för laddenheten
 • Form/armering kantbalk pir
 • Besiktningsarbeten pir

Laddstationen är nu monterad på piren. Under vecka 19 fortsätter arbete med:
 • Förberedande armering för kantbalksgjutning av resterande kantbalk på pirnos
 • Fortsatta tekniska installationer för laddenheten

Laddstationen har monterats på piren.

 • Teknisk installation av enheter till laddstationen

Stål och laddstation lyfts på plats.

 • Stålmontage
 • Montage av norra laddstationen på pir, via kran på pråm

 • Södra laddenheten: Fortsatt testning och justering mot färja
 • Norra laddenheten: Montage förberedande stål på pir

 • Kalibrering av den södra laddenheten för färjan
 • Förberedelser inför montage av den norra laddenheten

 • Fortsatt testning av laddning av färjan mot nya laddstationen
 •  

 • Testning av laddning av färjan mot nya laddstationen

 • Driftsättning av laddstation och testning mot färja
 • Montage av skyddsplåtar över kabelskyddsrör

Höj- och sänkbar ”elkontakt” för anslutning mot färjan monterad på laddstationen.

 • Kompletterande elarbeten landström

 • Fortsatta elarbeten kring laddstationen
 • Kärnborrning av betongpelare under piren

Kablar som ska anslutas i laddstationen.

 • Under veckan fortsätter elarbeten kring laddstationen
 • Dykare fortsätter med kärnborrning av pelare

Dykare jobbar från pråm med borrning.

Höj- och sänkbar ”elkontakt” för färjan är på plats på laddstationen.

 • Peab: Fortsatta elarbeten kring laddstationen
 • Nåiden: Dykare utför kärnborrning av betongpelare under piren, två meter under vattenlinjen

 • Fortsatt elinstallation och montage av mekaniska delar på laddstationens torn
 • Dykning och kärnborrning av betongpelare under piren för analys av kvalitet/hållfasthet

 • Installation av laddstationen på södra piren samt montage av smide hiss/plattform och tillhörande elarbeten

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarken Ports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarken Ports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Vaskiluodon satamakatu 14
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp