Stäng meny

Effektivisering av landytor runt terminal och nya funktioner

Trafiken över Kvarken, mellan Umeå och Vasa, spelar en huvudroll i den transportlänk som finns mellan Sverige, vidare till Norge, och Finland, vidare ut i Europa och Asien. Wasalines nya Ro-pax färja, Aurora Botnia, anländer våren 2021 och säkrar denna strategiska länk. Detta projekt syftar till att öka säkerheten, kapaciteten och förbättra ett antal funktioner kopplade till den nya färjan vad gäller framför allt incheckning samt lastning och lossning.

Kranar i hamnen

Projektets olika byggetapper markerade i färgfält.

Projektet avser att bygga om och förbättra landinfrastrukturen som är kopplad till färjeförbindelsens funktion. Syftet är att öka kapaciteten och antalet funktioner på ytorna kopplade till färjan.

Bland annat byggs en ny och anpassad anläggning för automatisk incheckning för den nya färjan som möjliggör en mycket stor tidsbesparing för lastning och lossning av färjans långtradare, bussar, bilar och övrigt gods genom att det nya fartyget är av RORO-typ. I projektet ingår därutöver en ”flytt” av E12 till att gå parallellt med järnvägsspåret från infarten vid oljeanläggningarna och ut till södra Hillskär. Detta bl.a. för att kunna anlägga en ny transportväg för SCA:s tunga transporter från inre hamnen ut till färjepiren. Detta projekt innebär också utfyllnad i vattnet för att ge Tullen större yta bl.a. för fordons – och nykterhetskontroller.

Bygginformation

Se umeahamn.se för detaljerad bygginformation.

Vid frågor om aktuellt byggprojekt vänligen kontakta Gunnar Isaksson, Projektledare INAB:
E-post gunnar.isaksson@umea.se
Telefon +46 90 16 68 04

EUs regionala utvecklingsfond

Umeå Office

Kvarken Ports Ltd
Umeå Hamn
913 32 Holmsund

Vakten Kvarkenports
Telefon: 090-16 32 85
Vardagar 06.00-18.00

Planeringen Kvarkenports
Telefon: 070-511 22 78
Vardagar 06.00-15.00 (Lunch 10-11)

Vaasa Office

Kvarken Ports Ltd
Laivanvarustajankatu 6
651 70 Vaasa

Telefon / Fax:
+358 (0)400 479 163

Kvarken Ports Logotyp