KVARKEN PORTS Vasa

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och med närhet till både motorväg och järnväg. Hamnen erbjuder också den nordligaste året-runt-passagen på vatten mellan två länder. Vasa hamn hanterar idag 1,5 miljoner ton gods årligen. Godshanteringen innefattar mestadels import och export av olja, jordbruksprodukter, styckegods och projekttransporter.

Service

Vasa hamn erbjuder följande tjänster och service:

För frakt- och passagerartrafik finns en färjeförbindelse över Kvarken. Wasaline trafikerar mellan Vasa och Umeå.

fartygsanmälan

Hamnkontoret vaasaport@kvarkenports.com

Hamnområdet i Vasklot, Vasa

Karta över anläggningar och företag i Vasas hamnområde.

Klicka för större bild

Kajer och djup

Lasses kaj 214m, djup 9m

Kolkajen 145 m, djup 9 m

Reinskajen 240 m, djup 7-5 m

Färjekajen 2 st. ro-ro-ramper, djup 6,8-5,7 m

Norra piren 180 m, 2 st. ro-ro-ramper, djup 7,5-5,5 m

Södra piren 180 m, djup 9-5 m

Oljehamnen djup 9 m

kranar

2 Liebherr LHM400 mobilkranar med en total lyftkapacitet på 200 ton samt 1 Mantsinen 100 för bulkhantering.


info

Hamnkontoret
+358 400 479 163

Hamnbetjäning och passersedlar
Kristian Mäki-Jussila
+358 400 479 163  

Fartygs­förfrågan:
+358 40 567 2975 
+358 6 325 4511(fax)

Prislista, Vasa:

Prislista  

Tidtabeller:
Wasaline
SCA Container Express
SCA Ro Ro

Väderleksuppgifter:

Vädret i Vasa hamn (passagerare hamn)

Vädret i Vasa hamn (kol hamn)

Hamn handbok:

Hamn handbok

Hamn och terminal handbok 2019:

Hamn och terminal handbok

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us