KVARKEN PORTS Umeå

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien med en årlig godsvolym på 2,3 miljoner ton. Hälften av godset är skogsprodukter såsom kraftliner och trävaror. Övrigt gods är olja, foder och projekttransporter, som t.ex. vindkraftskomponenter. Hamnens containervolymer ökar stadigt, för närvarande hanteras ca 30 000 TEU årligen. Hamnen ligger strategiskt vid den naturligt kortaste vägen över norra Bottenhavet och har goda förbindelser till Finland, kontinenten och Storbritannien. Kvarken Ports Umeå är en året-runt hamn med goda förutsättningar för vinterperioden.

tekniska fakta


Farled

Maximalt djupgående 10,2 meter.

Kajer

RoRo, LoLo, olje-, bulk-, container- och passagerarkajer.

Kajernas totallängd uppgår till 1276 meter, fördelat på totalt 14 kajplatser med 5,8-11,0 meters djupgående.

Lagring

Inom hamnområdet finns magasinslokaler på totalt 100 000 m².

Upplagsytor
Utelagringsytorna uppgår till 100 000 m². 

Järnvägsspår
Totallängd 12500m (varav 4500m är elektrifierat).

Läs mer i järnvägsnätsbeskrivningen (JNB)

Kranar

Antal

Lyftkapacitet

Övrigt

1

125 ton

Mobil: Krok, container

1

100 ton

Mobil: Krok, container

2

36 ton

Mobila: Krok, skopa, grip

2

 

10 ton

 

Mobila vikarmskranar:
Krok, skopa, grip


Karta Umeå hamn

hamnområdet i holmsund, umeå

Karta över anläggningar och företag på Umeå hamnområde.

Klicka för större karta


stuveri- och speditionstjänster

SCA Logistics

Skeppsklarering och spedition

AF Shipping

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us