Kvarken Ports styrelse

Gunnar Dahlberg, ordförande
Ombudsman, SEKO, service- och kommunikationsfacket
gunnar.dahlberg@seko.se

Fredrik Lundberg VD / KONCERNCHEF Umeå Kommunföretag
fredrik.lundberg.ukf@umea.se

Elin Pietroni VD UPAB
elin.pietroni@upab.se

Kim Berg 
Ordförande för stadsstyrelsen, Vasa stad                    kim.berg@vaasa.fi

Mattias Larsson
Gruppledare, Centerpartiet i Umeå
mattias.larsson@umea.se

Juha Häkkinen
VD, Österbottens handelskammare
juha.hakkinen@ostro.chamber.fi

Tiina Haapala 
VD, Oy AHA Logistics Ltd
tiina.haapala@ahalogistics.com

Markku Järvelä 
Teknisk direktör, Vasa stad 
markku.jarvela@vaasa.fi  

Mats Nilsson 
Personalens representant, Umeå

Jan-Peter Viklund
Personalens representant, Vasa                                                 

UMEÅ KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Umeå hamn
913 32 Holmsund
+46 (0)90163280
+46 (0)-163289

Vasa KONTOR

Kvarken Ports Ltd
Skeppsredaregatan 3
651 70 Vasa
+358 (0)40 124 4502

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us