VIKTIG INFORMATION

Sedan första februari 2020 har Folkhälsomyndigheten klassat Coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom. Med anledning av detta har vi på Kvarken Ports Umeå bestämt oss för att vara på den säkra sidan, från och med måndagen den 10 februari begär vi in hälsodeklaration, Maritime Declaration of Health, från samtliga fartyg som anlöper Kvarken Ports Umeå

Länk till: Hälsodeklaration, Maritime Declaration of Health

Ombyggnationer i Umeås och Vasas hamnar

Vi har mycket som händer i hamnarna i Umeå och Vasa just nu. Stora investeringar görs med avsikten att stärka Umeå och Vasa som Europas nordligaste huvudlogistiknod för intermodala transporter - en effektiv kombination av sjö, järnväg och väg. Detta innebär förbättringar och anpassningar av hamnarna.

Ombyggnad av färjeterminalen, färjebryggan och omgivande områden pågår för att kunna hantera Wasalines nya färja, som tas i bruk våren 2021. Färjan är en av världens mest moderna och miljövänliga passagerarfärjor och kommer att trafikera Umeå-Vasa. Den nya färjan har också en större lastkapacitet jämfört med den tidigare för att täcka en ökad efterfrågan på godstransporter.

Mer information om projekten i Umeå

Kvarken Ports är Umeås och Vasas gemensamma hamnbolag. Samarbetet ska bidra till att stärka hamnarnas marknadsposition i det växande handelsutbytet mellan Östersjöländerna.

Mer om Kvarken Ports

KVARKEN PORTS VAsa

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och närhet til både motorväg och järnväg

Om»

Karta»

Prislista och övrig service»

KVARKEN PORTS UMEÅ

Umeå hamn är en av de största hamnarna i norra Skandinavien. 2.3 miljoner ton gods hanteras årligen.

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us