KVARKEN PORTS Vasa

Vasa Hamn har ett strategiskt läge med endast 10 kilometer mellan hamnen och den internationella flygplatsen och med närhet till både motorväg och järnväg. Hamnen erbjuder också den nordligaste året-runt-passagen på vatten mellan två länder. Vasa hamn hanterar idag 1,5 miljoner ton gods årligen. Godshanteringen innefattar mestadels import och export av olja, jordbruksprodukter, styckegods och projekttransporter.

Service

Vasa hamn erbjuder följande tjänster och service:

För frakt- och passagerartrafik finns en färjeförbindelse över Kvarken. Wasaline trafikerar mellan Vasa och Umeå. Tidtabellen hittar du här>

fartygsanmälan

Hamnkontoret vaasaport@kvarkenports.com

Hamnområdet i Vasklot, Vasa

Karta över anläggningar och företag i Vasas hamnområde.
Klicka för större bild

Kajer och djup


Kolkajen 145 m, djup 9 m

Reinskajen 240 m, djup 7-5 m

Färjekajen 2 st. ro-ro-ramper, djup 6,8-5,7 m

Norra piren 180 m, 2 st. ro-ro-ramper, djup 7,5-5,5 m

Södra piren 180 m, djup 9-5 m

Oljehamnen djup 9 m


info

Hamnkontoret
+358 400 479 163

Hamnbetjäning och passersedlar
Kristian Mäki-Jussila
+358 400 479 163  

Fartygs­förfrågan:
+358 40 124 4502 
+358 6 325 4511(fax)

Prislista, Vasa:

Prislista 2017  

Tidtabeller:
Wasaline

SCA Container Express
SCA Ro Ro Timber

Väderleksuppgifter:

Vädret i Vasa hamn


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us