News

  • Uuden laivan esisuunnittelu valmistunut

    Wärtsilä voitti Midway Alignment of the Bothnian Corridor -hankkeen laivasuunnittelua koskevan tarjouskilpailun ja on toteuttanut laivan alkusuunnittelua elokuusta lähtien. Laivasuunnitteluprosessin ensimmäisen vaiheen eli alkusuunnittelun tuloksena oleva konsepti on nyt julkistettu ja se sisältää tulevan laivan päälinjat sekä tilavaraukset kaikkia laivaan tulevia toimintoja varten. Tämän konseptin pohjalta siirrytään laivasuunnittelun toiseen vaiheeseen, perussuunnitteluun. Midway Alignment-hankkeen seuraavassa vaiheessa alkaa laivasuunnittelun kolmas vaihe eli yksityiskohtaisempi detaljisuunnittelu. Lopullisesti laivan suunnitelmat täsmentyvät vasta yhteistyössä laivan rakentavan telakan kanssa.Projektipäällikkö Tuomas Linna vastaa Wärtsilässä Merenkurkun liikenteeseen tarkoitetun laivan suunnittelutiimistä. Suunnittelutiimi toimii tiiviissä yhteistyössä Midway Alignment -hankkeen kokoaman asiakastiimin kanssa. Siihen kuuluvat tulevan käyttäjän eli Wasalinen edustaja sekä asiantuntijat Foreship ja SSPA -laivasuunnittelutoimistoista. Suunnitteluasioissa asiakastiimin yhteyshenkilönä toimii konsultti Torvald Hvistendahl , SSPA:n merenkulkualan arkkitehti.Lue lisää

    Lue lisää

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us