News

  • LEHDISTÖTIEDOTE UUMAJA-VAASA YHTEINEN SATAMAYHTIÖ

    Kunnanvaltuusto on hyväksynyt suuntaviivat Merenkurkun Satamat Oy:lle, yhtiö jonka tulevat omistamaan Umeå Kommunföretag (UKF) ja Vaasan kaupunki.  Päätökseen kuuluu myös 15 miljoonan kruunun myöntäminen UKF:lle osakaslisänä yhtiön perustamisesta. Merenkurkun Satamat perustetaan osakeyhtiönä, jonka omistavat yhtä suurin osuuksin UKF ja Vaasan kaupunki.  Tämän lisätyn yhteistyön arvioidaan tehostavan ja vahvistavan liikkeenkehittämistä ja johtavan tavara- ja matkustajavolyymien kasvuun Merenkurkussa. Uusi yhtiö vuokraa Vaasan ja Uumajan satamalaitokset asianomaisilta omistajilta. Tässä on kysymys maa-alueista niihin kuuluvine rakennuksineen, laivaväylineen, laitureineen, rautatielaitteineen sekä nostureineen.

    Lue lisää

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us