News

  • Työryhmä ehdottaa Vaasalle ja Uumajalle yhteisen satamayhtiön perustamista

    Työryhmä, johon kuuluu edustajia sekä Uumajasta että Vaasasta, on pohtinut satamien kehittämismahdollisuuksia, sillä Vaasan kaupungin on kunnallislainsäädännön muutoksen jälkeen yhtiöitettävä satamatoimintansa 1.1.2015 mennessä. Perinteisesti Pohjoismaiden kuljetusreitit ovat kulkeneet pohjois-eteläsuunnassa. Tällä hetkellä on useita syitä olettaa, että tulevaisuuden kuljetusreitit yhä enemmän kulkevat länsi-itäsuunnassa.  EU-tasolla on perustettu useita yhteistyömuotoja, kuten Midway Alignment of the Bothnian Corridor, Comprehensive Port ja TEN-T -verkosto.

    Lue lisää

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us