SAHATAVARAN VIENNIN ENNÄTYS UUMAJASSA

15.12.2017

Suurin yksittäinen sahatavaralasti viedään Uumajan satamasta tällä viikolla. Yhteensä 45 000 kuutiota sahattua puutavaraa, mikä vastaa noin 750 rekkaa, lastataan m/v African Piperiin, määränpäänä Alexandria, Egypti. Lastattava sahatavara tulee Västerbottenin sahoista mutta myös Örnsköldvikistä ja Norrbottenista.

Puutavaran vienti Uumajasta on tammi-marraskuun aikana kasvanut 16 % verrattuna viime vuoteen ja koko vuoden kasvu tulee olemaan noin 20 procenttia. Kvarken Ports arvioi sahatun puutavaran viennin kasvun jatkuvan tulevina vuosina.

Kasvu perustuu lisäntyneeseen kysyntään, etenkin Pohjoisafrikan markkinoilla sekä palvelun laadun kehittämiseen Uumajassa. Uumajan vahvuudet ovat mm. varastointimahdollisuudet ja käsittelykapasiteetti sekä etenkin yhteistyö sataman operaattorin SCA Logisticsin, laiva-agentti AF Shippingin, varustamojen ja Kvarken Portsin välillä.

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us