NYT OLEMME ALOITTANEET

02.01.2015

Kvarkenhamnar Ab on aloittanut toimintansa 1.1.2015.
Tämä Vaasan ja Uumajan yhteisesti omistama satamayhtiö käyttää kaupallisena nimenään Kvarken Ports Ltd:tä. Satamatoimintojen yhdistämisen tavoitteena on tuottaa tehokkaita, laadukkaita ja ympäristöystävällisiä satama- ja logistiikkaratkaisuja asiakkaille sekä vahvistaa alueen kuljetusreittejä.

  • Odotan innolla Kvarken Portsin käynnistymistä, Matti Esko, yrityksen toimitusjohtaja, sanoo. Aloitamme täysin uuden aikakauden Merenkurkun alueen logistisessa yhteistyössä uuden yhteisyrityksen voimin, joka tukee Vaasan ja Uumajan seutujen kasvavaa tavara- ja matkustajavolyymia. Tavoitteemme on satamien jatkuva kehittäminen, palvelujemme parantaminen sekä yhteistyön vahvistaminen kaikkien Merenkurkun alueen logistiikkatoimijoiden kanssa, Esko jatkaa.

Hedelmällistä yhteistyötä

Uumaja ja Vaasa ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä Merenkurkun yli, ja hyvät suhteet johtivat vuonna 2012 uuden laivan hankintaan yhteisesti omistetun NLC Ferry Ab/Oy puitteissa. Nyt maita yhdistää myös uusi Kvarken Ports. Esko on hyvin vaikuttunut mukana olevien osapuolten tahdosta ja sitoutumisesta sekä maiden nopeasti saavuttamasta yhteisymmärryksestä.

  • Yhteisen satamayhtiön käynnistäminen on ollut sekä haastavaa että kannustavaa Uumajan ja Vaasan kaupunkien ja satamien henkilökunnalle. Kaikki voivat olla ylpeitä onnistuneesta yhteistyöstä tässä laajuudessa näin lyhyessä ajassa.

Yhtiötä johtaa vahva tiimi

Matti Eskolla on kansainvälistä kokemusta yksityiseltä satama- ja kuljetusalalta, viimeisimpänä Euroports Finland Oy. Myös hallituksessa on vankan alakokemuksen omaavia yritysjohtajia ja asiantuntijoita. Lennart Petterson, ensimmäisen maan rajat ylittävän satamayhtiön, Copenhagen Malmö Portin entinen varatoimitusjohtaja, on hallituksen jäsen. Riitta Björkenheim, Vasekin logistiikka-asiantuntija kuuluu myös hallitukseen. Poliitikkoja hallituksessa ovat mm. Joakim Strand, Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, ja Hans Lindberg, Uumajan kunnanhallituksen puheenjohtaja, ym.

Tältä organisaatio näyttää

Kvarken Ports on Vaasan kaupungin ja Umeå Kommunföretag AB:n yhteisesti omistama yhtiö. Uumajan ja Vaasan satamien nykyinen henkilökunta, noin 30 henkilöä, siirtyy uuden yhtiön palvelukseen.

Umeå Hamn AB säilyy, mutta saa uuden roolin ja toimii ainoastaan sataman kiinteiden rakenteiden, laitureiden, rautateiden ym. omistajana, ja siitä tulee vuodenvaihteen jälkeen kunnallisen yhtiön, INAB - Infrastruktur i Umeå AB:n tytäryhtiö. Vastaavalla tavalla myös Vaasassa kaupunki omistaa jatkossakin Kvarken Portsin käyttöön vuokratut satamarakenteet. 

Lisätietoja antaa: Matti Esko, Toimitusjohtaja, puh. +358 40 580 1860

Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us