LEHDISTÖTIEDOTE UUMAJA-VAASA YHTEINEN SATAMAYHTIÖ

16.06.2014

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt suuntaviivat Merenkurkun Satamat Oy:lle, yhtiö jonka tulevat omistamaan Umeå Kommunföretag (UKF) ja Vaasan kaupunki.  Päätökseen kuuluu myös 15 miljoonan kruunun myöntäminen UKF:lle osakaslisänä yhtiön perustamisesta. 

Merenkurkun Satamat perustetaan osakeyhtiönä, jonka omistavat yhtä suurin osuuksin UKF ja Vaasan kaupunki.  Tämän lisätyn yhteistyön arvioidaan tehostavan ja vahvistavan liikkeenkehittämistä ja johtavan tavara- ja matkustajavolyymien kasvuun Merenkurkussa. Uusi yhtiö vuokraa Vaasan ja Uumajan satamalaitokset asianomaisilta omistajilta. Tässä on kysymys maa-alueista niihin kuuluvine rakennuksineen, laivaväylineen, laitureineen, rautatielaitteineen sekä nostureineen.

Suurtuotantoedut Yhtiö keskittyy satamatoimintaan eli vakiintuneisiin satamatoimintoihin ja täydentäviin palveluihin kuten varastointi, matkustajapalvelut ym. Merenkurkun Satamat mahdollistaa suurtuotantoetujen hyödyntämisen tuotannossa ja hallinnossa, vähentää investointitarvetta, parantaa kilpailukykyä, edistää markkinoinnin ja liikkeenkehittämisen yhteensovittamista sekä koordinointia ympäristötavoitteisiin ja väyläsuunniteluun.

Muut omistajat Jan Hägglund (A) kysyi valtuustossa kirjoitusta koskien muiden toimijoiden mahdollisuutta osallistua omistajina, sekä avaako tämä yksityistämisen mahdollisuuden.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lennart Holmlund (S) ja 1. varapuheenjohtaja Anders Ågren (M) painottivat, että enemmistöomistus säilyy julkisena. Merenkurkun Satamien osalta pätee, että jos yhtiön tuleva hallituksen puheenjohtaja on Ruotsista, niin tj tulee Suomesta ja päinvastoin.  Tavoitteena on, että yhtiö käynnistää toimintansa 1. tammikuuta 2015.

Lisätietoja:

Lennart Holmlund (S) Uumajan kunnanhallituksen puheenjohtaja 090-16 12 01 070-550 47 85  lennart.holmlund@umea.se  Anders Ågren (M) Uumajan kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja 090-16 23 17 070-341 67 64 anders.agren@umea.se

Claes Björnberg lehdistötiedottaja Uumajan kunta 090-16 13 43 070-390 19 33 claes.bjornberg@umea.se


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us