Työryhmä ehdottaa Vaasalle ja Uumajalle yhteisen satamayhtiön perustamista

19.03.2014

Työryhmä, johon kuuluu edustajia sekä Uumajasta että Vaasasta, on pohtinut satamien kehittämismahdollisuuksia, sillä Vaasan kaupungin on kunnallislainsäädännön muutoksen jälkeen yhtiöitettävä satamatoimintansa 1.1.2015 mennessä.

Perinteisesti Pohjoismaiden kuljetusreitit ovat kulkeneet pohjois-eteläsuunnassa. Tällä hetkellä on useita syitä olettaa, että tulevaisuuden kuljetusreitit yhä enemmän kulkevat länsi-itäsuunnassa.  EU-tasolla on perustettu useita yhteistyömuotoja, kuten Midway Alignment of the Bothnian Corridor, Comprehensive Port ja TEN-T -verkosto.

Suomessa Merenkurkun ylittävä kuljetuskäytävä tuli ajankohtaiseksi Suomen liikenneministerin toimeksiannosta työskentelevän työryhmän yhteydessä vuonna 2012. Itämeren alueen merikuljetusten muuttuneet ympäristövaatimukset vuoden 2015 alusta tulevat perinpohjaisesti muuttamaan liikennevirtoja.

Vaasan osalta satamatoiminnan tarkastelu oli tarpeen, sillä kaupunkien on yhtiöitettävä satamatoimintansa ennen vuoden 2014 loppua. Uumaja oli itsestään selvä yhteistyökumppani, koska kaupungit ylläpitävät jo nyt yhteisesti Merenkurkun liikennettä yhteisomistuksessa olevalla varustamoyhtiö Wasaline Oy:lla.

Vaasan ja Uumajan satamat täydentävät toisiaan, sillä Uumaja on perinteinen puunjalostustuotteiden vientisatama, kun Vaasa puolestaan on energiatuotannossa sekä liikenteessä käytettävien kiinteiden ja nestemäisten polttoaineiden tuontisatama.

Vaasan ja Uumajan satamat ovat strategisesti tärkeitä linkkejä Norjan Atlantinrannikolla sijaitsevan Mo i Ranan sekä Pietarin välisessä kuljetuskäytävässä. Molemmat satamat sijaitsevat rikkidirektiivialueen ulkopuolella, ja sen johdosta niiden merkitys tulee kasvamaan voimakkaasti vuoden 2015 alusta.

Satamayhteistyöhön kohdistuvat odotukset

  •  Kilpailukyvyn kasvu – Itämeren satamien markkinatilanne tulee muuttumaan merkittävästi EU:n ohjatessa ympäristövaatimuksillaan liikennettä pois maanteiltä rautatie- ja aluskuljetuksiin.
  • Näkyvyys EU:n rautateiden ja merenkulun logistiikkaverkostossa - TEN-T -status on tärkeä EU-rahoituksen kannalta tulevaisuudessa
  • Pienempi investointitarve (vältetään päällekkäisyyttä)
  • Markkinoinnin/liiketoiminnan kehittämisen yhteensovittaminen
  • Suurtuotannon edut tuotannossa ja hallinnossa
  • Ympäristötavoitteiden ja väyläsuunnittelun yhteensovittaminen kummassakin kaupungissa
  • Käyttöedut, esimerkiksi turvallisuus/valvonta, nosturit, varustus

Kööpenhamina ja Malmö siirsivät kaupunkien satamatoiminnot yhteiseen yhtiöön vuonna 2001. Copenhagen Malmö Ports Ltd -yhtiö on nyt toiminut 12 vuotta.  Heidän kokemuksiaan on välittänyt Lennart Pettersson, joka aikaisemmin on toiminut työryhmän konsulttina toimineen CMP Ltd:n varatoimitusjohtajana.

Ehdotus yhtiön muodostamiseksi

Yhtiö on osakeyhtiö pääpaikkanaan Uumaja, osakepääoma jakautuu 50/50. Yhtiön hallitukseen kuuluisi yhtä monta jäsentä kummastakin maasta. Wasaline Oy, joka on rekisteröity Vaasassa, on 50/50 Uumajan ja Vaasan omistuksessa ja sen jäsenistä 3 on Suomesta ja 3 Ruotsista. Esitys viedään poliittiseen käsittelyyn ja päätöksentekoa varten yhtaikaa molemmissa kaupungeissa kevään aikana. 

Satamien tunnusluvut vuoden 2013 tilinpäätösten mukaan:

                              Vaasa                                  Uumaja

Liikevaihto, milj. €        3,1 milj. €                             5,6 milj. €

Tavaraliikenne, tonnia  1,5 milj. tonnia                      2,2 milj. tonnia

Maa-alueet, ha            62 ha                                    92 ha

Laiturien pituus, m        704m                                    856 m

Väyläsyvyys, m            9 m                                      11 m

Raide- ja siirrettävät nosturit   3 kpl                                    9 kpl

Henkilöstö                   13 hlö                                   21 hlö

Lisätietoja antaa:

erityisasiantuntija Johan Lidsle puh. 040 356 7860


Kvarken Ports Ltd - The Ports of Umeå and Vaasa

Follow us